το Αυτί  &  η Φωνή

Ρύθμιση - Πιστότητα - Ποιότητα

Ο Alfred Tomatis απέδειξε ότι η παραγωγή της φωνής,

συμπεριλαμβανόμενου και του τραγουδιού είναι

αποτέλεσμα της καλής ακρόασης.

Ένας τραγουδιστής πρέπει να είναι σε θέση να ακούσει

καθαρά τη συχνότητα που θέλει να τραγουδήσει αλλά και

να μπορεί να ακούσει καθαρά και τη δική του φωνή.

 

Η ικανότητα να ακούει κάποιος τη δική του φωνή,

τον βοηθά να αναλύει και να ρυθμίζει την ένταση,

την πιστότητα και την ποιότητα της φωνής του.

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι οποιαδήποτε δυσλειτουργία

στην ακρόαση έχει ως αποτέλεσμα κάποια δυσλειτουργία

στην παραγωγή της φωνής ή στο τραγούδι.

Η αυτοακρόαση επιτυγχάνεται όταν μεταδίδεται σωστά,

μέσω της οστέινης αγωγιμότητας, δηλαδή μέσω των οστών

του σώματος και κυρίως μέσω του κρανίου.

 

Για τη σωστή αυτή μετάδοση χρειάζεται η ομαλή

λειτουργία των δύο μυών, στο μέσο ους. 

Η Μέθοδος Tomatis®  προσφέρει στην αναγκαία ρύθμιση

των μυών του μέσου ωτός, ώστε η φωνή να αποκτήσει πιστότητα και ποιότητα.

Learning Ways Hellas - Tomatis® Hellas
info@learningwayshellas.com

Ερμού 24α 
Μαρκόπουλο 19 003

+30 229911 21 71

©2021 by Learning Ways Hellas - Tomatis® Hellas