720526948110507
top of page
F48H2001-t.com.jpg

Tomatis® Hellas

ΝΕΥΡΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Μεθόδος Tomatis®

 

Η Μέθοδος Tomatis® ενισχύει, βελτιώνει και αποκαθιστά

Κινητικές, Συναισθηματικές & Γνωστικές Ικανότητες,

μέσω της Μουσικής και της Γλώσσας!

Heasphones Tomatis logo-11_edited.jpg

LEARNING  WAYS  HELLAS

Tomatis® Hellas

Επίσημο Κέντρο Εφαρμογής Μεθόδου Tomatis®

Markella-2.jpg

ΝΕΥΡΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

της  Μεθόδου Tomatis®

Η Υπεροχή των Ήχων !

Nikolas-13909394_1071789932889408_281679

ΝΕΥΡΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

της  Μεθόδου Tomatis®   

Πολλαπλά  Πεδία  Εφαρμογής!

wheelchair-1.jpg

ΝΕΥΡΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

της Μεθόδου Tomatis®

  Ενίσχυση!   Βελτίωση!

Ανάπτυξη!   Αποκατάσταση!

Μέθοδος Τomatis®

ΝΕΥΡΟ - ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η Yπεροχή των Ήχων και της Μουσικής

Η Learning Ways Hellas - Tomatis® Hellas,

προσφέρει -μέσω της μοναδικής τεχνολογίας TalksUp®-,

τα πρωτοπόρα στον τομέα της νευροεπιστήμης, 

Νευρο-Ακουστικά Προγράμματα της Μεθόδου Τomatis®.

 

Η ΜΕΘΟΔΟΣ Tomatis® εφαρμόζεται σε

 παιδιά, έφηβους, ενήλικες και ηλικιωμένους.

 

Στο Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο,

Learning Ways Hellas – Tomatis® Hellas 

εφαρμόζουμε την ΜΕΘΟΔΟ Tomatis®,

σε ένα άνετο, μη κλινικό περιβάλλον,

όπου παιδιά, έφηβοι, ενήλικες ή ηλικιωμένοι, 

συγχρόνως με την εφαρμογή του Νευρο-Ακουστικού

προγράμματός τους, μπορούν να χαλαρώσουν

ή να απασχοληθούν δημιουργικά.

Η Learning Ways Hellas – Tomatis® Hellas,

προσφέρει υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα, 

και σε εξαιρετικές περιπτώσεις,

εξυπηρετεί με “κατ’ οίκον”

εφαρμογή της μεθόδου. 

Raising Hands - Tomatis® Hellas

Μέθοδος Tomatis®  

η  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ  της  ΑΚΡΟΑΣΗΣ

Νευρο-Ακουστικά  Προγράμματα  Tomatis®

Το αυτί είναι το ισχυρότερο αισθητήριο όργανο του ανθρωπίνου σώματος.

Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην διέγερση του νευρικού συστήματος και

έχει θετική επίδραση στην νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου, 

καθώς το 80% και πλέον της διέγερσης που λαμβάνει

ο ανθρώπινος εγκέφαλος προέρχεται από το αυτί, το Ακουστικό Σύστημα.

Από την πολυεπίπεδη σχέση του Ακουστικού Συστήματος με τον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα,

προκύπτει και η σημαντικότητα της επίδρασης που έχει η Μέθοδος Tomatis®

στην σωματική /φυσιολογική κατάσταση καθώς και τα πολλαπλά πεδία εφαρμογής της.

 

Παράλληλα, η μέθοδος Tomatis® -χωρίς την απώλεια της αυτοτελούς της επίδρασης-,

μπορεί να θεωρηθεί και ως το απόλυτο συμπληρωματικό μέσο παρέμβασης,

για τις περισσότερες από τις παραδοσιακές θεραπευτικές παρεμβάσεις,

καθώς ενισχύει και πολλαπλασιάζει τα αποτελέσματα και

μειώνει σημαντικά την διάρκεια τους.

 

Η μέθοδος Tomatis® εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε ηλικία!

Βοηθά παιδιά, εφήβους, ενήλικες και ηλικιωμένους  

να αντιμετωπίσουν δυσκολίες και διαταραχές.

Μέθοδος Tomatis®  
Πολλαπλά Πεδία Εφαρμογής!

Αισθητήρια Ενσωμάτωση - Απόκριση Προσαρμογής - Ανάπτυξη - Αποκατάσταση

Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα μαθησιακών δυσκολιών και γλωσσικών διαταραχών, από τις οποίες πάσχουν πολλά παιδιά (4 – 6%). Δεν οφείλονται σε έλλειψη νοημοσύνης/ευφυΐας, αντίξοες
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες ή σε ψυχοσυναισθηματικά προβλήματα. Αυτές οι δυσκολίες έχουν νευροβιολογική αφετηρία και προκύπτουν από το γεγονός, πως ορισμένες περιοχές του εγκεφάλου δεν αναπτύχθηκαν σωστά κατά την προγεννητική περίοδο.

2019-03-22_19-12-30.jpg

Μέθοδος Tomatis®  
Πολλαπλά Πεδία Εφαρμογής!

Ο Alfred Tomatis απέδειξε ότι η παραγωγή της φωνής, -συμπεριλαμβανόμενου και του τραγουδιού- είναι αποτέλεσμα της καλής ακρόασης. 

Ένας τραγουδιστής πρέπει να είναι σε θέση να ακούσει καθαρά τη συχνότητα

που θέλει να τραγουδήσει αλλά και να μπορεί να ακούσει καθαρά και τη δική του φωνή.

 

Η ικανότητα να ακούει κάποιος τη δική του φωνή, τον βοηθά να αναλύει

και να ρυθμίζει την ένταση, την πιστότητα και την ποιότητα της φωνής του.

Oποιαδήποτε δυσλειτουργία στην ακρόαση έχει ως αποτέλεσμα

δυσλειτουργίες και στην παραγωγή της φωνής ή στο τραγούδι.

 

Η αυτοακρόαση επιτυγχάνεται όταν μεταδίδεται σωστά, μέσω της οστέινης αγωγιμότητας,

δηλαδή μέσω των οστών του σώματος και κυρίως μέσω των οστών του κρανίου.

Για τη σωστή αυτή μετάδοση είναι αναγκαία η ομαλή λειτουργία δύο μυών, στο μέσο ους,

ο ρόλος των οποίων είναι να ελέγχουν και να απορροφούν όλες τις δονήσεις που μεταδίδονται στο έσω ους.

Maria-Callas-sing-Casta-Diva-Norma-1958-

Ο Alfred Tomatis απέδειξε ότι η παραγωγή της φωνής, συμπεριλαμβανόμενου και του τραγουδιού είναι αποτέλεσμα της καλής ακρόασης.

Untitled-1.jpg
Active work - 2019-03-29_02-22-07.jpg

Η ακρίβεια με την οποία αντιλαμβανόμαστε και αναλύουμε έναν ήχο, επηρεάζει τις ικανότητές μας να τον αναπαράγουμε.
Η ποιοτική μετάδοση της φωνής απαιτεί καλή ακρόαση,
δηλαδή, απαιτεί την ικανότητα να ακούμε τη δική μας φωνή για να μετρήσουμε την ακρίβεια, την ποιότητα και την ένταση της.

Ο προφορικός λόγος καθορίζεται από μια σύνθετη αλυσίδα ήχων, οι οποίοι αρθρώνονται με συγκεκριμένο ρυθμό και εκφέρονται, με συγκεκριμένη αλληλουχία.

Ο ρυθμός του προφορικού λόγου βασίζεται:

  • στο ύψος και στη διάρκεια των μεταδιδόμενων

ηχητικών γλωσσικών συχνοτήτων και 

  • στο εύρος έντασης κάθε ήχου. 

Προσοχή είναι η ικανότητα του νου να επιλέγει και να διατηρεί την αντίληψη

ενός εξωτερικού γεγονότος ή μιας σκέψης. 
Αντιστοιχεί στη γενικότερη κατάσταση εγρήγορσης και επαγρύπνησης,

η οποία επιτρέπει στο νευρικό σύστημα να είναι ανοικτό και δεκτικό,

σε κάθε μορφής εισερχόμενη πληροφορία.

ΔΕΠ-ΠΥ2014-06-12_10-11-35-300x218.jpg
GIRL%2520WRITING%2520(4)_edited_edited.j

Εξατομικευμένη Παρέμβαση

Τα παιδιά είναι η πρώτη μας προτεραιότητα!

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε, στην Learning Ways Hellas / Tomatis® Hellas,

 αποδεικνύουν πόσο δεσμευμένοι είμαστε για την επιτυχία τους.
Οργανώστε σήμερα μια ενημερωτική συνάντηση μαζί μας,

για να μάθετε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε

την γνωστική ανάπτυξη του παιδιού σας.

Μέλλουσες  μητέρες  & … Tomatis®  Hellas

Είναι αποδεδειγμένο πως, όταν η μητέρα είναι έγκυος, μεταδίδει στο παιδί

όλες τις ψυχολογικές και συναισθηματικές καταστάσεις που βιώνει,

τόσο τις θετικές όσο και τις αρνητικές.

Εξ αυτού, είναι σημαντικό, η μέλλουσα μητέρα να βιώνει

τις καλύτερες συνθήκες χαλάρωσης και γαλήνης,

κατά την διάρκεια αυτής της εξαιρετικής περιόδου επικοινωνίας.
Το έμβρυο αντιλαμβάνεται την φωνή της μητέρας του, γεγονός

που δημιουργεί έναν πρωταρχικό, συναισθηματικό, ηχητικό δεσμό,

εξαιρετικά σημαντικό για τη σωματική και ψυχική ανάπτυξη του.

2014-07-23_14-17-27.jpg
Little boy doing gymnastic exercises wit

Το αυτί δεν είναι "μόνο" το πιο ισχυρό αισθητήριο όργανο του ανθρώπινου σώματος

αλλά είναι επίσης υπεύθυνο για την κίνηση και την ισορροπία του σώματος.

Το αιθουσαίο σύστημα στο έσω ους ενημερώνει τον εγκέφαλο

ακόμη και για πιο την μικρή σωματική κίνηση

και συμμετέχει ενεργά στις κινητικές δεξιότητες και στον συντονισμό τους.

Λειτουργεί ως μεταβιβαστής των αισθητήριων πληροφοριών

και έχει άμεση επίδραση (μαζί με άλλα μέρη του σώματος)

στις κινητικές δεξιότητες, την αμφιπλευρικότητα (πλευρίωση),

την ρύθμιση του μυϊκού τόνου και καθετότητα του κορμού.

 

Subscribe Form

Stay up to date

Επικοινωνία

Thanks for submitting!

F48H2001-t.com.jpg
bottom of page