720526948110507
top of page

Μέθοδος Tomatis® 
Πολλαπλά  Πεδία  Εφαρμογής!

Ενίσχυση - Βελτίωση - Ανάπτυξη - Αποκατάσταση

Από την πολυεπίπεδη σχέση του Ακουστικού Συστήματος με τον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα,

προκύπτει και η σημαντικότητα της επίδρασης που έχει η Μέθοδος Tomatis®

στην σωματική /φυσιολογική κατάσταση καθώς και τα πολλαπλά πεδία εφαρμογής της.

Untitled-1.jpg

Τραύμα - Μετατραυματικό Σύνδρομο

Συναισθηματικές  Διαταραχές

Ενώ είναι εύκολα αντιληπτή η σημασία της φυσικής άσκησης για τη διατήρηση του σώματος σε καλή κατάσταση, δεν αντιλαμβανόμαστε πάντα, πως η άσκηση είναι επίσης σημαντική και για το μυαλό μας.

Ένας εγκέφαλος που διεγείρεται με αισθητηριακά μηνύματα μάς ενεργοποιεί και μάς χαλαρώνει. Αυτή η διέγερση είναι δυνατό να υποβαθμισθεί, όταν ο εγκέφαλος ενεργοποιεί

έναν μηχανισμό αναστολής ή προστασίας, ο οποίος είναι δυνατό να εμφανισθεί μετά από ένα μεμονωμένο τραυματικό γεγονός, γνωστό ως Συναισθηματικό σοκ ή Τραύμα.

Νευροβιολογικές Διαταραχές της Ανάπτυξης

Διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμού

Οι Νευροβιολογικές Διαταραχές - συμπεριλαμβανομένων και των Διαταραχών στο Φάσμα του Αυτισμού- είναι σοβαρές διαταραχές της ανάπτυξης ενός ατόμου.

Εκδηλώνονται κατά την πρώιμη παιδική ηλικία και χαρακτηρίζονται από απομειώσεις και διαφοροποιήσεις των ικανοτήτων, κυρίως της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, της επικοινωνίας  και της μάθησης.

Raising Hands

Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα μαθησιακών δυσκολιών και γλωσσικών διαταραχών, από τις οποίες πάσχουν πολλά παιδιά (4 – 6%).  Οι δυσκολίες αυτές δεν οφείλονται σε έλλειψη νοημοσύνης/ευφυΐας, σε αντίξοες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες ή σε ψυχοσυναισθηματικά προβλήματα.

Αυτές οι δυσκολίες έχουν νευροβιολογική αφετηρία και προκύπτουν από το γεγονός, πως ορισμένες περιοχές του εγκεφάλου δεν αναπτύχθηκαν σωστά κατά την προγεννητική περίοδο.

 Διαταραχές της Προσοχής

 Σύνδρομο ΔΕΠΠ-Υ

GettyImages-527278470-5aaa7f92ff1b780036

Η Προσοχή είναι μία ανώτερη νοητική λειτουργία. Ορίζεται, ως η δυνατότητα του ατόμου να επιλέγει και να συντηρεί στη συνείδηση ένα εξωτερικό γεγονός ή μία σκέψη. Αντιστοιχεί σε μια γενική κατάσταση διέγερσης και εγρήγορσης, η οποία επιτρέπει στο νευρικό σύστημα να είναι δεκτικό, σε ποικίλες προσλαμβάνουσες πληροφορίες.

Χαρακτηρίζεται από  τη δυνατότητα κατανομής της ανάμεσα σε διαφορετικές πηγές πληροφοριών ή εργασίες που πρέπει να εκτελεσθούν.

η Φωνή και η Μουσικότητα

Η ακρίβεια με την οποία αντιλαμβανόμαστε και αναλύουμε έναν ήχο, επηρεάζει τις ικανότητές μας να το αναπαράγουμε.

Η ποιοτική μετάδοση της φωνής απαιτεί καλή ακρόαση, δηλαδή, απαιτεί την ικανότητα να ακούμε τη δική μας φωνή για να μετρήσουμε την ακρίβεια, την ποιότητα και την ένταση της.

το Αυτί και η Φωνή

Ρύθμιση - Πιστότητα - Ποιότητα
Maria-Callas-sing-Casta-Diva-Norma-1958-

Ο Alfred Tomatis απέδειξε ότι η παραγωγή της φωνής, συμπεριλαμβανόμενου και του τραγουδιού είναι αποτέλεσμα της καλής ακρόασης.

Ένας τραγουδιστής πρέπει να είναι σε θέση να ακούσει καθαρά τη συχνότητα που θέλει να τραγουδήσει αλλά και να μπορεί να ακούσει καθαρά και τη δική του φωνή.

Αγωγή του Λόγου  /  Φωνολογική Επίγνωση

Active work - 2019-03-29_02-22-07.jpg

Ο προφορικός λόγος καθορίζεται από μια σύνθετη αλυσίδα ήχων, οι οποίοι αρθρώνονται με συγκεκριμένο ρυθμό και εκφέρονται με συγκεκριμένη αλληλουχία.

Ο ρυθμός του προφορικού λόγου βασίζεται:

  • στο ύψος και στη διάρκεια των μεταδιδόμενων ηχητικών γλωσσικών συχνοτήτων και 

  • στο εύρος έντασης κάθε ήχου. 

Κινητικές Δεξιότητες  /  Ψυχοκινητικός Συντονισμός

Learn to Read

Το αυτί δεν είναι "μόνο" το πιο ισχυρό αισθητήριο όργανο του ανθρώπινου σώματος αλλά είναι επίσης υπεύθυνο για την κίνηση.
Το αιθουσαίο σύστημα στο έσω ους ενημερώνει τον εγκέφαλο ακόμη και για πιο την μικρή σωματική κίνηση και συμμετέχει ενεργά στις κινητικές δεξιότητες και στον συντονισμό τους.

All Videos
bottom of page