720526948110507
top of page
Αναζήτηση
  • Aikaterina Kalostypi

Νευροαναπτυξιακές διαταραχές

Έγινε ενημέρωση: 7 Νοε 2019


Ο εγκέφαλος ενός παιδιού δεν είναι ένα μικροσκοπικό αντίγραφο ενός ενήλικου εγκεφάλου, αλλά ένας εγκέφαλος σε συνεχή ανάπτυξη, που ωριμάζει, κατά περιόδους, υπόκειται σε ατελείωτες τροποποιήσεις και αναπτύσσει συνδέσεις λόγω της συνεχούς διέγερσης που του παρέχει το περιβάλλον εντός του οποίου αναπτύσσεται.

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε την ανάπτυξη του νευρικού συστήματος και των διαφόρων σταδίων του, προκειμένου να κατανοήσουμε τα ελλείμματα που μπορεί να προκύψουν είτε από μη φυσιολογική ανάπτυξη του εγκεφάλου είτε να προκληθούν από βλάβες σε νεαρή ηλικία. Ανάλογα με το χρόνο που εμφανίζονται αυτές οι ανωμαλίες ή βλάβες (κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, της περιγεννητικής περιόδου ή της παιδικής ηλικίας), ο αντίκτυπος θα ποικίλλει.

Ορισμένες από τις διαταραχές που περιλαμβάνονται σε αυτή την ταξινόμηση μπορούν να επιλυθούν πλήρως με κατάλληλη παρέμβαση. Άλλοι είναι χρόνιοι, αλλά μια επαρκής παρέμβαση είναι ωστόσο απαραίτητη επειδή είναι δυνατόν να ανακουφιστούν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, και σε ορισμένες περιπτώσεις ενδεχομένως, την εξάλειψη των αρνητικών συνεπειών ή συμπτωμάτων που προκαλούνται από την εν λόγω διαταραχή.

* Η πνευματική αναπηρία πληροί όλα τα κριτήρια για να συμπεριληφθεί σε αυτήν την κατηγορία, αλλά θεωρούμε ότι αξίζει ένα ξεχωριστό τμήμα.

Διαταραχή υπερκινητικότητας ελλείψεων προσοχής (ADHD)

Χαρακτηρίζεται από τα συμπτώματα της απροσεξίας και / ή της παρορμητικότητας-υπερδραστηριότητας. Οι υποτύποι εμφανίζονται με βάση το αν το κύριο σύμπτωμα είναι έλλειψη προσοχής, υπερκινητικότητα-παρορμητικότητα ή και τα δύο εξίσου.

Οι κυριότερες εκδηλώσεις καθεμιάς από αυτές τις περιοχές είναι:

Απροσεξία:

- Έλλειψη προσοχής στη λεπτομέρεια και διάπραξη απρόσεκτων λαθών.- Δυσκολία στην παρακολούθηση της προσοχής στις εργασίες ή στο παιχνίδι.- Διασκορπίζεται εύκολα από εξωτερικά ερεθίσματα.- Δεν φαίνεται να ακούει όταν μιλάει άμεσα.- Ούτε ακολουθεί τις οδηγίες ούτε ολοκληρώνει τις εργασίες.- Έχει δυσκολία στην οργάνωση εργασιών και δραστηριοτήτων.- Αποφεύγει, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, τα καθήκοντα που απαιτούν διαρκή ψυχική προσπάθεια.- Είναι απρόσεκτος στις καθημερινές δραστηριότητες.

Υπερκινητικότητα:

- Δεν μπορεί να καθίσει ή να κρατιέται με τα χέρια και τα πόδια.- Παίρνει σε καταστάσεις στις οποίες πρέπει να παραμείνει καθισμένος.- Υπερβολική ενέργεια.- Τρέχει γύρω ή ανεβαίνει υπερβολικά σε ακατάλληλες καταστάσεις (σε ενήλικες, συναισθήματα ανησυχίας).- Δυσκολία στην ησυχία ή την ηρεμία που ασκούν δραστηριότητες ψυχαγωγίας.- Μιλάει υπερβολικά.

Πνευμονοπάθεια:

- Αρχίζει να απαντά σε μια ερώτηση πριν ακούσει το τέλος του.- Έχει δυσκολία να περιμένει τη σειρά του.- Διακοπεί ή παρεμβαίνει στις δραστηριότητες άλλων.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την ADHD

Ειδικές Διαταραχές Εκμάθησης

Γνωστικές δεξιότητες δεν είναι ομοιογενής στο ίδιο πρόσωπο, αλλά αν μετά από σωστή ανάπτυξη υπάρχει μια ιδιαίτερα ελλειμματική περιοχή, μιλάμε για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα στη μάθηση χαρακτηρίζεται από σημαντικά χαμηλότερες από τις αναμενόμενες ακαδημαϊκές επιδόσεις σε σχέση με την χρονολογική ηλικία ενός ατόμου, το μέτρο της του την νοημοσύνη της και την κατάλληλη για την ηλικία εκπαίδευση. Επηρεάζει σημαντικά την απόδοση των σχολείων, παρεμποδίζοντας την επαρκή πρόοδο και την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στα διάφορα προγράμματα σπουδών.

Διαταραχή ανάγνωσης (δυσλεξία)

Χαρακτηρίζεται από μειωμένη ικανότητα αναγνώρισης λέξεων, αργή και ανασφαλής ανάγνωση και κακή κατανόηση.

Διαταραχή γραφής (δισταγμός)

Το πρόβλημα μπορεί να είναι γραπτές συγκεκριμένες λέξεις ή γραπτά γενικά.

Διαταραχή υπολογισμού (δυσκαλαλλία)

Οι βασικές αριθμητικές δεξιότητες (προσθήκη, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση) επηρεάζονται περισσότερο από τις αφηρημένες μαθηματικές δεξιότητες (άλγεβρα ή γεωμετρία).

Διαταραχές επικοινωνίας

Αυτός ο τύπος διαταραχής εμφανίζεται όταν η ανάπτυξη της γλώσσας δεν ακολουθεί το αναμενόμενο πρότυπο ή υπάρχουν σημαντικά ελλείμματα σε οποιαδήποτε από τις πτυχές της. Τα γλωσσικά χαρακτηριστικά κάθε διαταραχής ποικίλλουν ανάλογα με τη σοβαρότητα και την ηλικία του παιδιού.

Διαταραχή έκφρασης

Η ικανότητα για έκφραση από το στόμα είναι ουσιαστικά κάτω από το κατάλληλο επίπεδο για την ψυχική ηλικία του παιδιού. Μπορεί να προκύψουν δυσκολίες τόσο στη λεκτική όσο και στη γλώσσα του σώματος.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι: περιορισμένη ποσοτικά ομιλία, περιορισμένο λεξιλόγιο, δυσκολία στην απόκτηση νέων λέξεων, λάθη λεξιλογίου ή σφάλματα που θυμίζουν λέξεις, υπερβολικά σύντομες προτάσεις, απλοποιημένη γραμματική, περιορισμένη χρήση γραμματικών δομών και τύπων ποινών, παραλείψεις κρίσιμων τμημάτων ποινών, ασυνήθιστη σειρά λέξεων και επιβράδυνση στην ανάπτυξη γλωσσών.

Διαταραχή κατανόησης

Η ικανότητα κατανόησης είναι αισθητά κάτω από το κατάλληλο επίπεδο για τη νοητική ηλικία ενός παιδιού. Η έκφραση επηρεάζεται επίσης σημαντικά (αυτή η συνήθεια ονομάζεται συνήθως "μικτή δεκτική εκφραστική γλωσσική διαταραχή"), επειδή η ανάπτυξη της εκφραστικής γλώσσας προέρχεται από την απόκτηση δεκτικών δεξιοτήτων.

Εκτός από τα χαρακτηριστικά της διαταραχής έκφρασης που αναφέρθηκε παραπάνω, σε αυτήν την διαταραχή η δυσκολία παρατηρείται στην κατανόηση λέξεων, φράσεων ή συγκεκριμένων τύπων λέξεων. Μπορεί επίσης να υπάρχει έλλειμμα σε διάφορους τομείς ακουστικής επεξεργασίας (διάκριση ήχου, συσχέτιση ήχων-συμβόλων, διατήρηση, ανάκληση και αλληλούχιση).

Διαταραχή ομιλίας (dislalia)

Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι η αδυναμία χρήσης των ήχων λόγου που είναι κατάλληλα για την ανάπτυξη λόγω της ηλικίας και της γλώσσας του παιδιού.

Μπορεί να περιλαμβάνει σφάλματα στην παραγωγή, χρήση, αναπαράσταση ή οργάνωση ήχων, όπως αντικατάσταση ενός ήχου με άλλο ή παράλειψη ήχων.

Τραύλισμα

Είναι η διαταραχή της φυσιολογικής ευχέρειας και της χρονικής δομής της ομιλίας που δίνεται σε μια ηλικία ασθενούς.

Χαρακτηρίζεται από συχνές επαναλήψεις ή παρατάσεις ήχων ή συλλαβών.Μπορεί επίσης να υπάρξουν παρεμβολές, κατακερματισμός λέξεων, μπλοκάρισμα (ακουστικό ή σιωπηλό), περιπλοκές, λέξεις που παράγονται με υπερβολική σωματική ένταση και επανάληψη μονοσυσσωρευτών.

Δεν συμβαίνει συνήθως κατά τη διάρκεια προφορικής ανάγνωσης, τραγουδιού ή μιλώντας σε άψυχα αντικείμενα ή ζώα.

Διαταραχές φάσματος αυτισμού (ASD)

Πρόκειται για μια ομάδα αναπτυξιακών αναπηριών που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές και ακόμη και χρόνιες κοινωνικοποιήσεις, προβλήματα επικοινωνίας και συμπεριφοράς. Ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώνονται αυτές οι αλλαγές ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό από το ένα παιδί στο άλλο και επομένως αναφέρεται σε ένα "φάσμα" ή ένα " διαταραχές ", πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους εμφανίζονται τα συμπτώματα αυτού του τύπου διαταραχής και η σοβαρότητα των συμπτωμάτων ποικίλλει από περίπτωση σε περίπτω- ση Η κλινική εικόνα δεν είναι ούτε ομοιόμορφη ούτε απολύτως οριοθετημένη, κυμαίνεται από υψηλή έως χαμηλή, ποικίλλει με το χρόνο και επηρεάζεται από παράγοντες όπως ο βαθμός της συναφούς πνευματικής ικανότητας ή η πρόσβαση σε εξειδικευμένη υποστήριξη.

Τα άτομα με ASD επεξεργάζονται πληροφορίες στον εγκέφαλό τους διαφορετικά από άλλα και αναπτύσσονται με διαφορετικούς ρυθμούς σε κάθε περιοχή. Παρουσιάζουν κλινικά σημαντικές και επίμονες δυσκολίες στην κοινωνική επικοινωνία (έντονη δυσκολία στην μη λεκτική και λεκτική επικοινωνία που χρησιμοποιείται στις αλληλεπιδράσεις, έλλειψη κοινωνικής αμοιβαιότητας και δυσκολία στην ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων μεταξύ των ομοτίμων ανάλογα με το αναπτυξιακό επίπεδο), στερεοτυπική κινητική ή λεκτική συμπεριφορά, ασυνήθιστη αισθητηριακή συμπεριφορά , και την υπερβολική τήρηση ρουτινών και τελετουργικών μορφών συμπεριφοράς και περιορισμένων συμφερόντων.This is your blog post. To really engage your site visitors we suggest you blog about subjects that are related to your site or business. Blogging is really great for SEO, so we recommend including keywords that relate to your services, products or industry within your posts. It’ll make it easier for people to find you on the web.


Ready to delete this post and add your own? Go to Manage to open your Dashboard and click on the 3 dot icon ( ⠇), then click Delete Post. You can also head to Settings > Manage Blog and delete any post from there. Now you are ready to create a blog post of your own! Look for the Create New Post button to start crafting your own stunning blog content.


ADHD, ΔΕΠΠ-Υ,

20 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων
bottom of page